Lễ ra mắt lớp CCO 22 – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp: Sự gắn kết bền chắc