Danh mục: Việt Nam & EU

Việt Nam – EU: Cơ bản hoàn tất phiên đàm phán VPA/FLEGT

Trong hai ngày 21 và 22/1, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất phiên đàm phán lần thứ 5  Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) với khối lượng công việc chuyên môn đáng kể. VPA/FLEGT sẽ đảm bảo …