Danh mục: WTO

WTO lạc quan về triển vọng thương mại toàn cầu năm 2017

Theo WTO, tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới trong năm nay sẽ ở mức 3,6%, cao hơn con số dự báo trước đó của WTO là 2,4%. Ngày 21/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã quyết định điều chỉnh nâng dự báo về triển vọng tăng trưởng của thương mại …