Chương trình Đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-11-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

10-11-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

17-10-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh

13-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con

24-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing Online cấp tốc

24-09-2018 Đăng ký

CEO- Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

16-11-2018 Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

27-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Làm việc hiệu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiểu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua Điện thoại

01-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

29-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

28-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

30-11-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s cho Doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

21-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ Quản lý kho

10-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

20-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

29-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

24-11-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

22-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

18-11-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

12-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

21-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

14-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

22-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

21-12-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-10-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-11-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

26-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

12-10-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Marketing Digital

05-01-2019 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở

28-12-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO- Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

15-12-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO- Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

02-03-2019 16.800.000 Đăng ký

CFO- Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-10-2019 16.800.000 Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả làm việc

24-11-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

30-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

19-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng đàm phán

14-12-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Master phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

14-12-2018 12.800.000 VNĐ Đăng ký

khoa học phong thuỷ ứng dụng dành cho Doanh Nhân

30-11-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

05-10-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

31-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

05-11-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

24-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

08-12-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

19-11-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

28-10-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

26-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

22-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Đột phá trong lãnh đạo

19-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

13-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

29-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

13-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

05-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

17-01-2019 3.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

01-12-2018 3.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

21-12-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Lãnh đạo

17-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

09-11-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

12-10-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

10-11-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo Giảng viên nội bộ

17-11-2018 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

10-11-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-11-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

27-10-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

26-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký