Chương trình Đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Marketing Online cấp tốc

24-09-2018 Đăng ký

CEO- Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

08-10-2018 Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

27-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Làm việc hiệu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiểu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua Điện thoại

01-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

29-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

28-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

30-11-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s cho Doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

21-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ Quản lý kho

10-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Xây dưng, quản lý và phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

22-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

20-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

29-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

06-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

22-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

18-11-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

12-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

21-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

14-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

22-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

21-12-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-10-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-11-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

26-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CFO- Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

02-03-2019 16.800.000 Đăng ký

CFO- Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-10-2019 16.800.000 Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả làm việc

24-11-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

16-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

19-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng đàm phán

14-12-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Master phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

14-12-2018 12.800.000 VNĐ Đăng ký

khoa học phong thuỷ ứng dụng dành cho Doanh Nhân

30-11-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

05-10-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

21-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

05-11-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

24-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

15-12-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

19-11-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

28-10-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

26-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

22-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Đột phá trong lãnh đạo

19-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

13-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

15-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

13-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

05-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

01-12-2018 3.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

24-11-2018 3.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

21-12-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Lãnh đạo

14-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

09-11-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

12-10-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

10-11-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo Giảng viên nội bộ

17-11-2018 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

10-11-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-11-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

27-10-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

24-09-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

26-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký