Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dài hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

14-05-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

24-03-2018 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

25-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

14-05-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

21-01-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)

25-08-2017 10.800.000 đ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

22-12-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

16-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

11-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

02-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, Bảo hiểm xã hội, thuế

01-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán

02-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình

02-12-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

31-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký