Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dài hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

21-04-2018 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

15-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

11-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

29-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

28-05-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

23-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

20-04-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

14-05-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

20-05-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản và nhà ở

24-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế

26-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sống Khỏe, Trẻ Đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

09-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo Tài chính

30-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s cho Doanh nghiệp

02-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ Quản lý kho

21-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

23-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

07-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

18-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong Điều hành Doanh nghiệp

22-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý và Giám sát bán hàng

12-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng và Đàm phán

09-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

11-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh nhân

08-06-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

06-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong Doanh nghiệp

23-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý Kênh phân phối hiệu quả

21-04-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

21-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

07-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-05-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

18-05-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký