Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-11-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

10-11-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

17-10-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

27-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Làm việc hiệu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiểu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua Điện thoại

01-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

29-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

30-11-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s cho Doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

21-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ Quản lý kho

10-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

20-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

29-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

24-11-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

22-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký