Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Marketing Digital

05-01-2019 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở

28-12-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả làm việc

24-11-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

30-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

19-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng đàm phán

14-12-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

05-10-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

31-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

05-11-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

24-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

22-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Đột phá trong lãnh đạo

19-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

13-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

13-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

05-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

17-01-2019 3.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

01-12-2018 3.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

21-12-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Lãnh đạo

17-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

09-11-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

12-10-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

10-11-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo Giảng viên nội bộ

17-11-2018 5.800.000 VNĐ Đăng ký