• Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục PTI
 • Thành viên Ban tư vấn chương trình Khởi nghiệp Quốc gia
 • Thành viên có cống hiến xuất sắc cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác giữ Hiệp hội Quản lý Mỹ Global và các chương trình quốc tế
 • Phó Chủ tịch, Đông Á và Thái Bình Dương
 • Nguyên Giám đốc Quốc gia Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam
 • Chuyên gia kinh tế cao cấp - Chuyên gia Kinh Tế Trưởng tại Abuja, Nigeria.
 • Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam
 • Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII, IX
 • Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Cao cấp Quản lý Nhà nước
 • Chuyên gia kinh tế Cao cấp - Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII.
 • Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia tài chính – ngân hàng
 • Nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Deutsche Bank (Đức)
 • Thành viên HĐQT độc lập - Ngân hàng OceanBank
 • Thành viên HĐQT - Ngân hàng An Bình (ABBank)
 • Chuyên gia tư vấn Quản trị sản xuất
 • Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Kinh tế và Kỹ nghệ ECO
 • Giám Đốc Công ty Cổ phần SXTM Mekong Thái Bình Dương
 • Giảng viên cao cấp Học viện Doanh nhân ASEAN

 

 • Chuyên gia quản trị kinh tế
 • Chuyên gia đào tạo, huấn luyện & phát triển con người
 • Nguyên giám đốc mạng lưới bán hàng của TOTALGAZ
 • Nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)
 • Nguyên chuyên viên Văn phòng Chính phủ Việt Nam
 • Thành viên Ủy ban chính sách phát triển của Liên Hiệp Quốc.
 • Nguyên Phó trưởng bộ môn Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội
 • Nguyên Phó Trưởng Khoa đào tạo Thẩm phán - Học viện Tư pháp
 • Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư Pháp

 

 • Chuyên gia kinh tế - Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội
 • Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội
 • Chuyên gia quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng, Quản trị hiệu quả công việc
 • Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Địa chính và Kinh doanh bất động sản – ĐH KTQD Hà Nội
 • Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý – Xã hội học, Giảng viên - Khoa Kinh tế Nông nghiệp – Đại học KTQD
 • Chuyên gia Quản trị
 • Chuyên gia tư vấn Luật doanh nghiệp
 • Chuyên gia cao cấp của Học viện Doanh nhân ASEAN
 • Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam
 • Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia và cấp bộ về các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam
 •  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương
 • Thành viên Ban phân phối lưu thông - Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW
 • Cố vấn giảng dạy Khoa Kinh tế Chính trị – Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý - Điều hành Doanh nghiệp
 • Nguyên Giám đốc Nhãn hàng Joy & Samurai, Coca Cola VN
 • Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Đào tạo & Phát triển Nhân lực Á
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo & Truyền thông Viễn Đông